Zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej w Iskrzyni

                                   na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie zarządzenia nr 29/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. Wójta Gminy Korczyna.

Zapisy do przedszkola (oddział przedszkolny B):

- złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym do 1 marca 2019 r.

- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola od 11.02.2019 r. do 1.03.2019 r.

Zapisów dokonuje pani Renata Frydrych w godzinach pracy przedszkola.

Zapisy do oddziału przedszkolnego A (zerówka):

- od 25.02.2019 r. do 1.03.2019 r.

Zapisy do klasy I szkoły podstawowej i innych klas szkoły podstawowej:

 - od 25.02.2019 r.

Zapisów dokonuje pani Barbara Pelczar w godzinach od 730 do 1230

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela również dyrektor szkoły.

                 Powrót do strony - Aktualności