Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Iskrzyni, którą

w intencji społeczności szkolnej odprawił ks. proboszcz Krzysztof Kwieciński. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej

gdzie wyróżnieni uczniowie otrzymali "świadectwa z paskiem" oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Świadectwa wręczali wychowawcy poszczególnych klas a nagrody książkowe Pani Magdalena Pinkowicz, przewodnicząca

Rady Rodziców. Dyrektor szkoły wręczył listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżnionych i kończących edukację w naszej

szkole. Po części oficjalnej poszczególne klasy spotkały się z wychowawcami, którzy rozdali świadectwa pozostałym uczniom.

Zakończenie roku szkolnego 2

Powrót do strony - Aktualności