Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego.

        W dniu 30.09.2011 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Iskrzyni. Uroczystość zgromadziła wielu gości a wśród nich byli m. in.: Dariusz Sobieraj Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wójt Gminy Korczyna Jan Zych, Przewodniczący Rady Gminy Korczyna Władysław Pelczar, Radni Gminy Korczyna, rada sołecka w Iskrzyni, przedstawiciele organizacji działających w Iskrzyni. Po powitaniach gości dzieci z Zespołu Szkół przedstawiły  program artystyczny. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Po programie artystycznym i przemówieniach zebrani udali się na plac boiska celem jego otwarcia. Uroczystego otwarcia boiska przez przecięcie wstęgi dokonali: Wiceprzewodniczący sejmiku Województwa Podkarpackiego, wójt gminy Korczyna oraz Przewodniczący Rady Gminy Korczyna. Po otwarciu poświęcenia boiska dokonał  Proboszcz parafii Iskrzynia ks. Krzysztof Kwieciński. Wartość oddanego do użytku boiska sportowego to 501 tys. zł. Inwestycja ta została częściowo sfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 306 tys. zł. Oddany do użytku obiekt służył będzie dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół w Iskrzyni, jak również całej społeczności Iskrzyni.

foto. Nikola Panasiuk

Powrót do strony - Aktualności