ZESPÓŁ SZKÓŁ

                            Gimnazjum w Iskrzyni

                            Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Iskrzyni

                            Iskrzynia ul. Szkolna 4

                                 38 - 422 Krościenko Wyżne

                                  tel. (0-13) 43 - 155 - 13


 

 

Zarządzenie nr 2/09/2013

Dyrektora Zespołu Szkół w Iskrzyni

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014

 

 

Na podstawie rozporządzenie MEN z dnia 6 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245) ustalam dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Iskrzyni w roku szkolnym 2013/2014 następująco:

 

Szkoła Podstawowa w Iskrzyni

 

 

Gimnazjum w Iskrzyni:

 

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                                  w Iskrzyni

                                                                                                             Wacław Pelczar

Powrót do strony - Aktualności