ZESPÓŁ SZKÓŁ

                            Gimnazjum w Iskrzyni

                            Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Iskrzyni

                            Iskrzynia ul. Szkolna 4

                                 38 - 422 Krościenko Wyżne

                                  tel. (0-13) 43 - 155 - 13


 

 

Zarządzenie nr 2/09/2012

Dyrektora Zespołu Szkół w Iskrzyni

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013

 

 

Na podstawie rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245) ustalam dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Iskrzyni w roku szkolnym 2012/2013 następująco:

 

Szkoła Podstawowa w Iskrzyni:

·       4.04. 2013 r. – sprawdzian szóstoklasisty

·       12.10. 2012 r.

·       2. 11. 2012 r.

·       2. 05. 2013 r.

·       31. 05. 2013 r.

 

Gimnazjum w Iskrzyni:

·        23,24,25.10. 2013 r. – egzamin gimnazjalny

·       12.10. 2012 r.

·       2. 11. 2012 r.

·       2. 05. 2013 r.

·       31. 05. 2013 r.