ZESPӣ SZKӣ

                            Gimnazjum w Iskrzyni

                            Szkoa Podstawowa im. M. Konopnickiej w Iskrzyni

                            Iskrzynia ul. Szkolna 4

                                 38 - 422 Krocienko Wyne

                                  tel. (0-13) 43 - 155 - 13


 

Iskrzynia 26.09.2011 r.

 

Zarzdzenie nr 1/09/2011 Dyrektora Zespou Szk w Iskrzyni

 

 

Na podstawie rozporzdzenie MEN z dnia 5 padziernika 2010 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 186 poz. 1245) ustalam dni dodatkowo wolne od zaj dydaktycznych dla Zespou Szk w Iskrzyni w roku szkolnym 2011/2012 nastpujco:

 

Szkoa Podstawowa w Iskrzyni:

        14.10. 2011 r.

        31.10. 2011 r.

        3. 04. 2012 r.

        30. 04. 2012 r.

        2. 05. 2012 r.

        8. 06. 2012 r.

 

Gimnazjum w Iskrzyni:

        14.10. 2011 r.

        31.10. 2011 r.

        24.04.2012 r.

        25.04.2012 r.

        26.04.2012 r.

        30. 04. 2012 r.

        2. 05. 2012 r.

        8. 06. 2012 r.

 

      Dyrektor

Zespou Szk w Iskrzyni

       Wacaw Pelczar

 

Powrt do strony - Aktualnoci