"Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauk i umiejętności, lecz także uszlachetnianie serc i dusz."  
 

   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w obecnej formie funkcjonuje od 1 września 2017 r. Wcześniej wchodziła w skład Zespołu Szkół w Iskrzyni. Organem prowadzącym jest Gmina Korczyna a nadzór pedagogiczny pełni Podkarpacki Kurator Oświaty.
   Zespół Szkół w Iskrzyni, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z oddziałami przedszkolnymi i Gimnazjum w Iskrzyni, funkcjonował od 1 września 2003 r. do 1 września 2017 r.

   Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i posiadamy dobre zaplecze lokalowe. Posiadamy również wystarczającą ilość pomocy dydaktycznych. Jesteśmy szkołą z bardzo bogatą historią i licznymi sukcesami.  O niektórych sukcesach piszemy częściowo na naszej stronie.

   Szkoła nasza kultywuje przywiązanie do historii i tradycji, własny ceremoniał szkolny, wychowanie patriotyczne, współpracę ze środowiskiem lokalnym i organizacjami działającymi na terenie wsi. O fragmentach tej działalności opowiada poniższa fotogaleria.

FOTOGALERIA

   Budynek szkoły to połączona dawna 1000 latka i nowo dobudowana część, która wewnątrz nie jest jeszcze całkowicie wykończona. Poczatek rozbudowy sięga 1995 r. Poszczególne części budynku oddawane były do użytku etapowo. Najwazniejsze daty to:

punktor 20.12.2001 r. - oddanie do użytku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym.

punktor 21.06,2002 r. - nadanie imienia szkole podstawowej, wręczenie sztandaru, odsłonięcie pamiątkowej tablicy a wszystko to odbyło się w ramach jubileuszu 650 - lecia wsi Iskrzynia.

punktor 12.12.2002 r. - oddanie do użytku pracowni komputerowej otrzymanej z Fundacji Prezydenta RP "Internet w Szkołach"

foto1: Pierwsza pracownia komputerowa foto2: Pierwsza pracownia komputerowa po modernizacji

punktor 1.09.2004 r. - wykonanie zabudowy przewiązki i oddanie do użytku dwóch nowych sal lekcyjnych dla oddziałów nauczania zintegrowanego, nowych szatni i pokoju nauczycieli WF.

punktor Grudzień 2004 r. - generalny remont sanitariatów w starej części budynku.
punktor 28.01.2006 r. - oddanie do użytku drugiej pracowni komputerowej, pracowni biologicznej, świetlicy i dodatkowych sanitariatów oraz uruchomienie czytelni wraz ze szkolnym centrum informacji.

punktor 1.09.2007 r. - oddanie do użytku siłowni

punktor 1.09.2007 r. - wyłożenie kostką części placu przyszkolnego.
punktor 10.10.2007 r. - uruchomienie nowej kotłowni opalanej gazem ziemnym.
punktor 1.06.2008 r. - zakupienie przez Radę Rodziców placu zabaw

punktor 6.11.2008 r. - położenie nowej wykładziny na korytarzu głównym

 

   
 
Tel./fax: (0-13) 43-155-13

Iskrzynia ul. Szkolna 4
38-422 Krościenko Wyżne


e-mail: iskrzyniasp@poczta.onet.pl

 

Copyright © ZS Iskrzynia 2008