"Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauk i umiejętności, lecz także uszlachetnianie serc i dusz."  

Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze

Trochę historii.

Nieśmiałe początki działalności naszego koła sięgają roku 2001 kiedy to zorganizowaliśmy pierwszą wyprawę. Był to rajd integracyjny  klasy pierwszej gimnazjum na trasie Lubatowa- Cergowa – Trzciana w którym brało udział 26 uczniów naszej szkoły. Później z roku na rok wypraw i uczestników tych eskapad  było coraz  więcej. Oficjalnie nasze koło zostało założone w roku 2005 przez pana Dariusza Płazę, który był organizatorem i przewodnikiem wszystkich naszych wyjazdów. W czasie ośmioletniej działalności zorganizowaliśmy ponad 30 wypraw podczas których zwiedziliśmy  Tatry, Pieniny, Bieszczady, Beskid Niski  i Sądecki, odwiedziliśmy też Pogórza: Wielickie, Ciężkowickie, Strzyżowsko-Dynowskie, i Przemyskie. Zorganizowaliśmy też obóz wędrowny podczas którego przemierzyliśmy  wzdłuż szlaku czerwonego całe Bieszczady.

Trochę statystyki.

Najwyższy zdobyty szczyt               –Sarnia Skała (1777 m) Tatry.

Największa pokonana odległość     - 21,8 km- Folusz- Kornuty- Bartne- Magura- Folusz.

Największa pokonana odległość     - 92 km Wołosate- Komańcza - w rajdzie wielodniowym.

Największa liczba uczestników       - 45osób Sromowce-Trzy Korony- Krościenko n/Dunajcem.

Zwiedzone Parki Narodowe           - 4 (Tatrzański, Pieniński, Magurski, Bieszczadzki)

Zwiedzone Parki Krajobrazowe      -  6 (Ciśniańsko- Wetliński, Jaśliski, Czarnorzecko - Strzyżowski, Pasma Brzanki, Popradzki, Pogórza Przemyskiego).

Zwiedzone rezerwaty przyrody       - 8

Zdobyte szczyty                              - 59(Bieszczady-33, Beskid Niski-19, Pieniny- 3, Pogórza- 2, Tatry – 1, Beskid Sądecki-1)

Pokonana odległość                        -395 km (Bieszczady- 125km, Beskid Niski- 163km, Pieniny- 30km, Tatry- 50km, Pogórza- 25km, Beskid Sądecki- 5km)

Liczba wypraw                               -32 (Bieszczady-9, Beskid Niski – 13, Pieniny- 3, Tatry- 2, Pogórza- 4, Beskid Sądecki-1 )

Cele działalności koła.

  • Poznanie walorów środowiskowych i kulturalnych najbliższej okolicy, a także Beskidu Niskiego i Bieszczadów.
  • Możliwości wykazania się aktualną wiedzą o swoim środowisku.
  • Utożsamienie się ze środowiskiem lokalnym.
  • Popularyzacja turystyki w środowisku młodzieży jako formy spędzania czasu wolnego.
  • Realizacja ścieżek edukacyjnych.
  • Rozbudzenie indywidualnych zainteresowań uczniów.
  • Kształtowanie indywidualnych i społecznych cech charakteru uczniów tj.: dyscyplina, odpowiedzialność, zdecydowanie, współdziałanie w grupie.
  • Integracja środowiska uczniowskiego.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia (wypoczynek czynny).
  • Promowanie szkoły w formie stałej współpracy z  towarzystwami: PTTK, PTSM.

 NASZE WYPRAWY NA FOTOGRAFII

 

   
 
Tel./fax: (0-13) 43-155-13
Iskrzynia ul. Szkolna 4
38-422 Krościenko Wyżne


e-mail: iskrzyniasp@poczta.onet.pl

 

Copyright © ZS Iskrzynia 2008