"Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauk i umiejętności, lecz także uszlachetnianie serc i dusz."  
  

   Historia zarówno naszej miejscowości jak i naszej szkoły jest bardzo bogata. To już w roku 1352 król Kazimierz Wielki zlecił Jakubowi Iskrze założenie wsi na prawie magdeburskim, a początki zinstytucjonalizowanego szkolnictwa sięgają roku 1878, kiedy to samorząd wiejski zakupił budynek dawnego dworu i parcelę o powierzchni 67 arów z przeznaczeniem na szkołę. Po odpowiednim remoncie budynku dochodzi do rozpoczęcia nauki w szkole, do której uczęszczało 25 dzieci.

 

   Współczesna Iskrzynia to wieś, w której kultywuje się tradycje a jednocześnie pamięta się o wszechstronnym rozwoju miejscowości. Świadczy o tym infrastruktura, dobrze utrzymane budynki użyteczności publicznej i piękne, zadbane gospodarstwa.

 

     

  Budynek szkoły jest sukcesywnie rozbudowywany i modernizowany. Od 2000 roku powierzchnia użytkowa wzrosła z 660 m2 do 1800 m2.

 

   Budynek szkoły po dociepleniu i renowacji elewacji.

   Więcej na temat historii naszej miejscowości i Zespołu Szkół w Iskrzyni znajdziecie Państwo w poniższych linkach.

Historia szkoły w Iskrzyni Historia wsi Iskrzynia

 

 
Tel./fax: (0-13) 43-155-13
Iskrzynia ul. Szkolna 4
38-422 Krościenko Wyżne


e-mail: iskrzyniasp@poczta.onet.pl
Copyright © ZS Iskrzynia 2008