Znalezione obrazy dla zapytania logo programu erasmus+      

 

Nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie współpracy szkół Erasmus+  „Historia lokalna, pierwszy krok w kierunku edukacji międzykulturowej” (Local history, the first step towards intercultural education).

 

Projekt rozpoczął się 01.09.2019r. i zakończy 31.08.2021r.

Numer projektu: 2019-1-EL01-KA229-062522_4

 

Koordynatorem projektu jest  Archangelos Primary School nr 1 (Grecja), a partnerami oprócz naszej szkoły są Ceip El Tablero (Hiszpania) oraz Instituto Comprensivo G.Moscato (Włochy).

 

Pomysł tej współpracy zrodził się ze względu na specjalne potrzeby naszych szkół.

Poprzez e-twinning znaleźliśmy wiele prac i artykułów, które sugerują transformację metod nauczania oraz badanie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego w każdym miejscu.

Cztery strefy, wokół których koncentruje się innowacyjne nauczanie międzykulturowe, to:

·           używanie gier,

·           kreatywne wykorzystanie sztuki: literatura,  język, teatr, sztuka, muzyka,

·           wykorzystanie muzeum w nauczaniu,

·           wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem jest przekształcenie nauczania, tak aby wiedzę zdobywać poprzez eksplorację, tworzenie, interakcję, wymianę, prezentację i wreszcie rozwój.

Cele projektu obejmują dwa działania:

1.    opracowanie przewodnika zawierającego sugestie i praktyczne kroki w celu przekształcenia podejścia do nauczania historii,

2.    przyjęcie dydaktycznego podejścia do historii poprzez program tematyczny i transformacyjny w nowoczesnej klasie.

 

Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbędzie się w styczniu 2020r. w Hiszpanii. W związku z tym została przeprowadzona według opracowanego regulaminu rekrutacja uczniów na pierwszą mobilność.

W ramach projektu systematycznie realizujemy kolejne zadania i  pracujemy nad osiąganiem wyznaczonych celów.

 

Przygotowaliśmy też nasz szkolny kącik Erasmusa+, w którym prezentowane są prace uczniów, umieszczane są informacje i aktualności związane z bieżącymi działaniami projektowymi.

Został również ogłoszony konkurs na opracowanie znaku graficznego projektu (logo). Partnerzy projektu w międzynarodowym głosowaniu wybrali projekt Aleksandry Boczar. Logo naszej uczennicy będzie więc umieszczone na wszystkich pracach i dokumentach tworzonych w czasie trwania projektu.

 

 

Uczniowie biorący udział w grupie projektowej wykonywali również plakaty na temat krajów partnerskich.

Kolejne zadania są w trakcie realizacji. Uczniowie  opracowują pocztówki na temat historii lokalnej, tworzą gry historyczne oraz prezentację multimedialną poświęconą naszej szkole i okolicy.

 

 

 

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

 

Powrót do strony - aktualności